Navigace

Obsah

Obec leží na železniční trati Pardubice – Česká Třebová,  což vybízí nejen k dobrodružným výpravám vlakem, ale nabízí i jednoduchou dopravu do zaměstnání v Pardubicích, Chocni, Ústí nad Orlicí.

Radhošťí prochází cyklostezka, která zde nabízí místo pro rekreaci rodin s dětmi. Podél klikatící se řeky Loučné se dostanete kolem dvoru Malejov a koňských výběhů v Janovičkách do obce Zámrsk aniž byste přejížděli hlavní silnici.

Nachází se zde několik méně známých míst například rybník Šejval. Z bývalé tvrze Jestříbec, jejíž původní místo nedokáží určit ani místní občané, se Radhošti dochovali pouze vznešené paní pohřbené pod místním kostelem.

V blízkosti Radhoště se nachází obec Vraclav, zajímavá svou historii.

Radhošť