Navigace

Obsah

Tvrz Jestříbec

Za třicetileté války, jež se udála v letech 1618-1648, se česká země velmi proměnila. Za zmínku však stojí tvrz urozené rodiny z Jestřepec, která stávala ještě před touto válkou za radhošťským rybníkem u vozové cesty z Radhoště, jež vedla po hrázi rybníka směrem na Týnišťko. Nyní jsou tato místa známá pod názvem Malý Zájezd.

Při stavbě nynějšího radhošťského kostela bylo při budování jeho základů objeveno několik rakví, v nichž se nalézaly skvostně oděné lidské ostatky mající na rukou prsteny. Dle záznamů očitých svědků obyvatel Radhoště, jmenovitě Jana Vyklouze, bývalého rychtáře radhošťského, a jeho souseda Jiřího Mikelky, se zřejmě jednalo o urozené paní z tvrze Jestříbec. V dalších zápisech se o tvrzi Jestříbec více hovoří ve spojení s obcí Týnišťko. Tvrz zanikla pravděpodobně po roce 1571, kdy dědička z Geršdorfu prodala Radhošť s tvrzí Jestříbec i vsí Týnišťko panu Divišovi z Chlumu a Košumberka. V dalších záznamech o prodeji obcí Týništko a Radhošť se tvrz Jestříbec již nevyskytuje.

Jestříbec