Navigace

Obsah

Kostel sv. Jiří

Mše svaté se konají pravidelně každou neděli v 10:00 hodin.

Duchovním správcem římskokatolické farnosti je Mgr. Jan Kunert z  Horního Jelení.

Místní oblast  patří také do správy Církve československé husitské, kterou zde zastupuje Mgr. Jiří Plhák z Vysokého Mýta.

Historie

Zdejší chrám Páně stojí na kopečku vyčnívajícím z malebného údolí řeky Loučné. Historické místo, které si svou podobu dochovalo po staletí až do dnešních dnů, skrývá mnoho tajů, jež se promítly v dějinách obce. Naši předci nenechali nic vzniknout náhodou, a proto je i zde velmi pravděpodobné, že vybraný prostor na návrší nemá pouze propojovat nebe se zemí a vyzdvihovat mysl člověka k nebesům, avšak má i posvěcovat místo, jež dříve sloužilo k pohanským účelům. Místo uctívání pohanského boha Radegasta se stalo místem uctívání křesťanského Boha.

Původně gotický dřevěný kostel mučedníka svatého Jiří se připomíná poprvé roku 1350 jako farní (patřilo k němu 30 vsí) a v 17. století pak už jako kostel filiální ke kostelu chroustovickému. Radhošťský chrám Páně tak, jak ho známe dnes, tentokrát již kamenný, byl postaven roku 1773 poté, co původní shořel. Vznikla tak prostorná jednolodní barokní stavba s nákladem 6980 zlatých. Hlavní oltář byl zhotoven v Praze r. 1773. Postranní oltáře a kazatelnu, jež byly pořízeny v roce 1827, financovala kněžna Terezie Amálie z Thurn Taxisů. Varhany, dosud funkční, při mších svatých občas používané a fungující stále na „lidský pohon“, pochází z roku 1821. Jejich sestrojení financoval hrabě Philip Kinský pán Chroustovický a Rachmburský. V roce 1934 byl celý kostel pokryt novým šindelem. Ve štítě byl vymalován obraz Početí blahoslavené Matky Páně, který financovala obec. Vysvěcený byl v neděli po svatém Václavovi.

Historická fasáda kostelaHistorický pohled na kostel

 

 

 

 

 

 

 

Současnost

Radhošťský kostel však po dlouhá léta chátral. Na konci 20. století někteří obyvatelé zastávali názor, že by bylo lepší nechat jej spadnout, než investovat do jeho opravy. Po návštěvě historiků z památkového úřadu na začátku 21. století však byl kostel se zvonicí zařazen mezi kulturní památky a započalo se s jeho dlouholetou opravou. Zrekonstruoval se krov na jižní straně, kde hrozilo propadnutí střechy. Pak se chátrajícímu kostelíku dostalo nové střechy z jižní strany. Následovala rekonstrukce věžičky, v jejíž kopuli byl nalezen tubus s psaním, odkazem našich předků z roku 1900. Tubus byl do nové kopule vrácen i s naším odkazem pro další generace. Následovala oprava zbývající části střechy. Na konci této etapy rekonstrukce v roce 2011 proběhla i výměna duchovního správce a místa, z kterého je duchovní správa vedena.

Novému správci Římskokatolické farnosti Radhošť Mgr. Janu Kunertovi z Horního Jelení se podařilo získat grant z EU a kostel se zvonicí prošly celkovou rekonstrukcí.

Jsme hrdí, že dominanta zdejší obce je opět vyzdvižena nad údolím řeky Loučné a z dálky přijíždějící budou moci obdivovat víru našich předků a jejich velkorysost, kterou v historii tohoto kostela Radhošťští tak často projevovali. V čele nad hlavním vstupem do kostela je ve výklenku umístěna kamenná socha Panny Marie věnována místním rodákem panem Jiřím Marčíkem. Požehnána a usazena na své místo byla 5. 10. 2012.

Poutní mše svatá bývá vždy po svátku svatého Jiří. Posvěcení chrámu slavíme v neděli po svatém Václavovi. Kostel je dále otevřen na Štědrý den, kde je možnost prohlídky zdejšího betlému. Další mše svaté jsou vyvěšeny na vývěsce před kostelem.

Kostel po rekonstrukciNový štít