Navigace

Obsah

Dřevěná zvoniceZvon

Před vstupem do zdejšího kostela se nachází dřevěná zvonice, jež je postavená na kamenných základech a krytá šindelem a která je pozůstatkem původního vyhořelého kostela. Ve zvonici se nacházely tři zvony. Na největším, vážící 2000 kg, byl nápis „Léta Páně tisícího pětistého osmdesátého druhého – slit jest zvon tento ku cti a chvále Boží od mistra Eliáše Stodoly v Hradci nad Labem“. Tento zvon byl zrekvírovaný v roce 1917. Některé zdroje uvádějí, že ve věžičce býval malý zvonek vážící okolo 26 kg, avšak jeho osud není znám. Poslední zvon se zachoval dodnes. Váží 1000 kg a je na něm nápis „Léta Páně tisícího pětistého devátého roku tento zvon udělán jest tu sobotu po svátku Božího těla“. Tento zvon můžeme slyšet v podvečer Vánoc, vítá Nový rok, svolává na poutní i posvícenskou mši svatou a někdy také ještě vyprovází zesnulé. Jeho zvuk se silně nese do celého kraje.  Zvonice je od roku 2012 nově zrestaurovaná. Tuto památku je možné navštívit na Štědrý den.

 ZvoniceZvonice