Navigace

Obsah

T.J. Sokol

Historie

Sokol v Radhošti byl založen dne 16. února 1919 z iniciativy místních občanů Jana Klapky, Aloise Mináře a Františka Svobody. Česká obec sokolská přijala místní jednotu do své organizace 15. května 1919. Čímž se Radhošť přidala k myšlence a k uskutečňování odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. V prvním roce měla jednota celkem 115 členů. V roce 1924 byl zakoupen pozemek na stavbu sokolovny, která byla slavnostně otevřena 6. července 1926. Na stavbu sokolovny byly vypůjčeny peníze z občanské záložny v Luži.

Stavba sokolovny byla realizována díky velkému nadšení místních obyvatel, zvláště pak díky nevídané podpoře zdejšího majitele velkostatku pana Ladislava Raka. Je třeba si uvědomit, že v té době i větší vesnice, jako např. Dobříkov, Zámrsk, Stradouň i Vraclav, nebyly schopny takovou stavbu realizovat. Sokolovna se stala kulturním a sportovním zázemím v obci pro místní i přespolní zájemce.

Kulturní činnost spočívala v organizaci různých výstav, přednášek i setkání. Nejatraktivnější akcí bylo pořádání tanečních zábav, např. sokolské šibřinky byly vyhlášeny v širokém okolí. Další činností, která přispívala ke kulturnímu rozvoji obce, byl sokolský divadelní spolek, jehož představení se konala jak v sokolovně, tak i v přírodě, na louce či v lese za Horníčkovými (Sedlíšťka č.p. 14).

Od samého počátku provozu sokolovny také probíhala pravidelná cvičení. Od oddílů žáků až po cvičení žen a mužů, která byla v  době do 2. světové války zviditelňována sokolskými slety a po válce spartakiádami. Členové Sokola působili v různých sportovních oddílech. V roce 1942 byl hokejový oddíl HO Radhošť zařazen do okrskového kola, spolu s AFK Česká Třebová a AFK Litomyšl. Dalším sportovním uskupením v obci byl oddíl volejbalu a oddíl stolního tenisu.

Do 2. světové války bylo hlavní starostí členů Sokola umořovat dluh na výstavbu sokolovny, což se prakticky nedařilo a spláceny byly jen úroky. Během války byla činnost Sokola značně utlumena. Němci měli v sokolovně sklad obilí, které použila během osvobozování pro své potřeby Rudá armáda. Ještě větší útlum nastal po převratu v roce 1948. V padesátých letech sloužila sokolovna jako skladiště obilí místního státního statku. Po roce 1960 začala rekonstrukce sokolovny. Nejprve byla dřevěná veranda nahrazena zděnou a bylo zamezeno vzlínání zemní vlhkosti elektroosmézou. V 70. letech minulého století byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. V té době si situace vynutila rozšíření sálu. Větší prostor se získal postavením přístavku, tzv. přísálí. Zájem o taneční zábavy, zvláště šibřinky a silvestry, byl tak velký, že by zaplnil i sokolovnu dvakrát větší. V 80. letech došlo k úplné stagnaci činnosti sportovní i kulturní, neprováděly se prakticky ani žádné údržbářské práce na budově sokolovny.

Sokolovna

Současnost

Po sametové revoluci byla činnost Sokola obnovena. Nejprve došlo k obnově pravidelného cvičení dětí, později se k němu přidaly i ženy. Obnovila se sportovní činnost, zvláště pořádání turnajů. Na hřišti u sokolovny se pořádají desítky volejbalových a nohejbalových turnajů. Převážně v zimních měsících se v sokolovně hrají turnaje ve stolním tenise, kterých se účastní 20 i více hráčů. Stále také roste počet příznivců cykloturistiky a turistiky a zvlášť velkému zájmu se těší vodácké sjezdy řek Loučné, Vltavy, Sázavy, Divoké a Tiché Orlice.

Mimo sportovní činnost se Sokol podílí téměř na všech kulturních akcích obce a snaží se svými aktivitami přispět ke kulturnímu rozvoji Radhoště tak, jak vyplývá z odkazu jeho zakladatelů. Sokolové každoročně pořádají, nebo se pořadatelsky podílí na akcích, jako je dětský karneval, maškarní pro dospělé, pálení čarodějnic, pietní akt obětem transportu smrti a připomínky konce 2. světové války, dětský den, drakiáda, pochod na sv. Martina a vánoční posezení s občany.

Současná doba přinesla i mnoho změn v budování zázemí pro veškeré aktivity. S tím souvisí nové úpravy budovy. Došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, kuchyně, výčepu, ze sklepa pod jevištěm byl vybudován sokolský klub. Byla položena dlažba ve verandě a kamna na tuhá paliva byla nahrazena plynovým vytápěním. Část sokolovny je zateplena.

Tímto však činnost Sokola nekončí. Sokolovna se stále připravuje pro další generace a do budoucna vedle běžné údržby bude potřeba vyměnit původní taškovou střešní krytinu z roku 1926 a udržovat např. hřiště tak, aby vyhovovalo požadavkům dalších generací.

Sokolové uvítají zájem nových členů o vstup do místní jednoty.

Sokolovna