Navigace

Obsah

Oprava kostela sv. Jiří a zvonice

V  roce 2012 proběhla rozsáhlá oprava našeho kostela.

Kostel zde stál již ve 13 století, v dobách, kdy v listině krále Otakara z roku 1226 se poprvé vyskytla zmínka o naší obci. Starý kostel byl dřevěný, v 18.  století vyhořel a místo něj zde byl postaven současný kostel, který zde stojí od roku 1783. 

Kostel sv. Jiří se zvonicí jsou jediné historické budovy v naší obci, které společně tvoří dominantu vesnice a označení Kulturní památka přispělo k tomu, že  se na opravu tohoto kostelíka mohlo čerpat z fondů Evropské unie. Ze Státního a intervenčního fondu pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova putovalo do radhošťského kostela na opravu interiéru a exteriéru 90% finanční částky tj. 2 940 205 Kč.

Našim úkolem bylo spolupodílet se na opravách částkou 326 690 Kč a k tomu bylo potřeba přičíst úroky z půjčky.

V kostele je umístěna darovací listina, kde je zapsán každý, kdo přispěl svou částkou na opravy, a tím se zapsal i do historie radhošťského kostela.

Připomeňme, že v minulosti tento kostel postavili místní lidé, za přispění šlechty. Například hraběnka Thurn Taxis zaplatila boční oltáře a hrabě Kinský se podílel na financování varhan atd. V současné době to jsou opět místní lidé, kteří na opravu dle svého uvážení a možností přispěli.

Proč přispíval i ten, kdo do kostela nechodí?

Protože tento kostel postavili naši předci a je to naše kulturní dědictví, o které se musíme postarat. Nepostavil ho ani stát, ani církev, ale lidé z Radhoště.

Je to jediná historická budova v naši obci a je dominantou vesnice.

Před necelými 100 lety se vedly o tento kostel velké boje, zaslouží si, aby byl zachován a udržován.

Národní hrdost nám chybí, můžeme ji posilovat vztahem k vlastní obci a této obce se místní kostel týká a bez něj by Radhošť utrpěla nejen na kráse, ale i na vznešenosti.

Občané se spolupodíleli mnoha způsoby:

  • Finančním darem.
  • Vlastní pomocí při práci (úklid).
  • Spolupodílení se na např. občerstvení při společenských akcích konaných na podporu opravy kostela.
  • Věnování darů do tomboly, při kulturních akcích pro podporu kostela.
  • Osobní účastí na společenských akcích v obci.
  • Modlitbou.
  • Psychickou podporou těch, kteří se na činnostech podíleli.

 Velké díky a zaplať Pán Bůh všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli.

Hezké fotografie z oprav jsou zveřejněny na stránkách Římskokatolické farnosti Horní Jelení.

Kostel

Kostel

Kostel

KostelKostel

Kostel