Navigace

Obsah

Opravy a údržby v obci

V minulých měsících se v obci uskutečnily drobné opravy a údržby, které zlepšily životní podmínky občanům.  Z těch na první pohled viditelných úprav je opravená zeď u hřbitova,  zpevnil se povrch  pod kontejnery jak v Radhošti, tak v Sedlíšce, pořídily se nové  vývěsní informační tabule ve vsi. Před kostelem, hřbitovem a u sokolovny jsou nové lavičky.

Poprvé od roku 1989 finance také směřovaly do budovy obecního úřadu, kde jsou nová okna, protipožární dveře a vrata u hasičské zbrojnice. Zastaralá nevyhovující kancelář se vybavila novým kancelářským nábytkem a zasedací místnost  má dřevěné obložení stěn. Nové jsou i podlahové krytiny, osvětlení a celá budova byla vymalována.

V příštích letech chtějí zastupitelé uspořit peníze na novou sedlovou střechu budovy obecního úřadu.

V obci probíhá dlouhodobá oprava budovy sokolovny.  S pomocí obce, KrÚ  a za přispění místních občanů se podařilo vyměnit okna a dveře. Provedlo se částečné zateplení a sokolovna ze severní části získala novou fasádu. Na další opravy a úpravy však tato téměř stoletá budova čeká. Nejnáročnější bude oprava střechy a výměna střešní krytiny.

Budova OÚ nově

Budova OÚ nově