Navigace

Obsah

Akce v obci

Leden

Poslední sobotu v lednu se koná dětský karneval a maškarní bál pro dospělé v místní sokolovně. Tato tradice trvá již několik let a setkává se s velkým úspěchem. Každý rok má své dané téma, které je předem zveřejněno.

Únor a březen

Místní jednota Sokola svolává valnou hromadu, které se účastní všichni členové a zástupci obce.

Uskuteční se turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče.

Duben

Neděle po svatým Jiřím tj. 24.4.  slavíme pouť. V předvečer se sejdeme v místní sokolovně na taneční zábavě.

Čarodějnice slavíme u sokolovny s grilovaným prasetem a pohoštěním, pro děti bývá připraven malý program.

Květen

V předvečer oslav konce II. světové války 7. května probíhá pietní akce konaná na hřbitově s promluvou zastupitelů obce, kdy si připomínáme odvážný skutek našich místních občanů v předvečer osvobození, kdy stále ještě umírali lidé. Několik našich předků pod pohrůžkou smrti zde na místním hřbitově pochovali oběti vyhozené z projíždějícího vlaku tzv. transportu smrti, který naší obcí projížděl. Po uctění památky se společně sejdeme v sokolovně na občerstvení.

Červen

Některý víkend měsíce června vyráží parta místních nadšenců na vodácké sjíždění našich řek.

Poslední sobotu před letními prázdninami se zde koná dětský den. V prostoru před sokolovnou je připraven bohatý program pro děti všech věkových kategorií a pro dospělé pestré občerstvení.

Červenec a srpen

Místní děti tráví první týden prázdnin společně na táboře v Budislavi.

Ke konci měsíce července probíhá turnaj v nohejbalu pro tříčlenná družstva.

Uskutečňují se turistické a cyklistické výlety po celých Čechách

Září

Na neděli po svatém Václavovi připadá v naší obci slavnost Posvícení.

Ze sportovní akcí se organizuje volejbalový turnaj.

Říjen

Drakiáda,není jen pouštění draků, ale děti zde mají připravený program, hrají společné hry. Na závěr si opečou buřty a posvačí buchty, které maminky napekly.

Listopad

Martinský lucerničkový pochod, výlet pro děti i rodiče. Děti chodí po stanovištích, kde se potkávají s žebráky, kterým pomáhají a nakonec jim přijede pomoci i sv. Martin na koni. Po té se společně setkají v sokolovně, kde je čeká malé občerstvení v podobě martinských rohlíčků. Děti se můžou na prostranství před sokolovnou povozit na Martinově koni. Rodiče mají možnost na popovídání.

Prosinec

Na začátku adventu společně rozsvěcíme vánoční strom před obecním úřadem. Přidáváme i společné zpívání koled a příjemné drobné pohoštění.

Předvečer svátku sv. Mikuláše prochází naší obcí Mikuláš s anděly v doprovodu čertů a navštěvuje místní děti a naděluje dárky. Rodiče si mohou návštěvu Mikuláše předem dohodnout.

Mezi nejkrásnější aktivity obce patří vánoční posezení pro občany v sokolovně, kde místní děti vystoupí s připraveným programem a navečer si občané společně zazpívají s Barevnou kapelou. Vše probíhá ve sváteční atmosféře a v duchu pokoje.