Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr byl v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí Holicka vybudován za      firmou IKA. Ve sběrném dvoře je přijímám a shromažďován odpad pouze od            občanů s trvalým pobytem ve správním území obce Radhošť.

 

Provozní doba: 2. a 4. sobota v měsíci od 8:00 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Stanislav Sýkora

Telefon: 734 753 636

Přehled komodit přijímaných ve sběrném dvoře:

Nebezpečný odpad:

 • Motorové, převodové a mazací oleje
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených),     čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • Baterie a akumulátory
 • Olověné akumulátory
 • Vyřazená kompletní elektrozařízení (chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, TV obrazovky, PC)
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Rozpouštědla
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

Ostatní odpad:

 • Velkoobjemový odpad (koberce, nábytek, matrace)
 • Sklo (velké tabule)
 • Kovy
 • Volně ložené velké elektrospotřebiče (pračky, myčky, sporáky)
 • Volně ložené malé elektrospotřebiče(vysavače, sekačky)

 

Pro sběr plastů a skla jsou v našich obcích trvale přistaveny kontejnery.

Po dohodě s Diakonií Broumov bude vyhlašována charitativní sbírka (oděv, obuv,..)


Sběrný dvůr

Sběrný dvůr